Till innehåll på sidan

Topics in combinatorial algebraic geometry

Tid: Fr 2015-12-04 kl 09.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Matematik

Respondent: Anders Lundman , Matematik

Opponent: Professor Giorgio Ottaviani, Dipartimento di Matematica e Informatica, Universitá di Firenze, Florens, Italien

Handledare: Professor Sandra di Rocco