Till innehåll på sidan

Towards the enhanced applicability of cold mix asphalt: An experimental study focusing on surface free energies and the breaking and coalescence of bitumen emulsions

Tid: Fr 2018-03-16 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot Transportinfrastruktur

Respondent: Abdullah Khan

Opponent: Professor Andreas Loizos, National Technical University of Athens, Greece

Handledare: Professor Nicole Kringos