Urban Change Detection Using Multitemporal SAR Images

Tid: Fr 2015-06-12 kl 10.00

Plats: Seminarierum 4055, L-huset, Drottning Kristinas väg 30, KTH

Ämnesområde: Geodesi och geoinformatik med inriktning mot geoinformatik

Respondent: Osama Yousif

Opponent: Professor Lorenzo Bruzzone, University of Trento, Italien

Handledare: Professor Yifang Ban