Till innehåll på sidan

Versatile Synthetic Strategies to Highly Functional Polyesters and Polycarbonates

Tid: Fr 2018-04-13 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Daniel Hult , FPT

Opponent: Prof. Andrew Dove, University of Birmingham

Handledare: Prof. Michael Malkoch