Till innehåll på sidan

Docentföreläsning: Teknopolitik.

Tid: Ti 2018-01-30 kl 13.00

Föreläsare: Maja Fjaestad

Plats: V3, Teknikringen 72, våningsplan 5, KTH Campus

Teknopolitik.
Teknik och politik är samskapande storheter i ett komplext samspel. Teknik är en social företeelse som utvecklas och förstås i en samhällelig kontext. Att skapa teknik kan också vara att skapa politik. Teknikhistorikern Gabrielle Hecht myntade 1998 i sin bok ”The Radience of France” begreppet Technopolitics för att beskriva den praktik där teknik används eller designas för att uppnå politiska mål. Den ömsesidiga konstruktionen mellan teknik och politik har varit i fokus för förståelsen av demokrati inom modern teknikforskning.

Maja Fjaestad resonerar i sin docentföreläsning kring hur begreppet teknopolitik kan förstås och utvecklas med fokus på de senaste fem decennierna och särskilt i en kontext av kärnteknik och kring digitalisering.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2017-12-18