Till innehåll på sidan

Dynamic analysis of hollow core concrete floors

Tid: Fr 2018-04-20 kl 10.00

Plats: Sal M108, Brinellvgen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning bro- och stålbyggnad

Licentiand: Fangzhou Liu

Granskare: Professor Kent Persson, Lunds Tekniska Högskola

Huvudhandledare: Professor Jean-Marc Battini