Till innehåll på sidan

Effects of watershed dynamics on water reservoir operation planning

Tid: Fr 2017-03-03 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 , KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot Hydraulik och teknisk hydrologi

Respondent: Nicholas Zmijewski

Opponent: Dr Francesca Pianosi, University of Bristol, UK

Handledare: Professor Anders Wörman