Efficient Modeling of Modular Multilevel Converters for HVDC Transmission Systems

Tid: To 2018-06-14 kl 10.00

Plats: Q2, Osquldas väg 10, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Electrical Systems

Respondent: Noman Ahmed , Electric Power and Energy Systems

Opponent: Professor Tim Green, Imperial College London, UK

Handledare: Professor Hans-Peter Nee

Innehållsansvarig:Webmaster EECS
Tillhör: EECS
Senast ändrad: 2018-05-21