Elektriska fältmätningar i rymden

Tid: On 2018-04-11 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Göran T Marklund - Skolan för Elektroteknik och datavetenskap, KTH

Plats: Sydöstra galleriet, KTH Biblioteket

Göran T Marklund

Experimentell rymdforskning har utvecklats av behovet att kunna göra mätningar av universella plasmaprocesser, till exempel de som driver soleruptioner och polarsken på jorden. Elfältsinstrument från KTH klarlägger processerna ovan som ingår i solens växelverkan med jorden. Denna kunskap är viktig för att kunna minimera solstormars skador på infrastruktur, såsom utslagning av satelliter, avbrott i elkraftnät, samt störningar i GPS-navigering.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2018-04-04