Till innehåll på sidan

Enhancing geometric maps through environmental interactions

Tid: On 2018-04-18 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus

Ämnesområde: Computer Science/Computer Vision and Robotics

Respondent: Sergio Salvatore Caccamo , Robotics, Perception, and Learning RPL)

Opponent: Dr. Robin Murphy

Handledare: Professor Danica Kragic