Till innehåll på sidan

Essays on Foreclosures and Housing Debt

Tid: Fr 2018-05-04 kl 13.00

Plats: Sal L1, Drottning Kristinas väg 30, KTH

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Respondent: Herman Donner

Opponent: Professor Arno ven der Vlist, University of Groningen, Nederländerna

Handledare: Professor Mats Wilhelmsson