Examensarbete: Beslutsmodell för val av byggnadstyp för höghastighetsjärnvägar i Sverige


Hur ska svenska höghastighetsbanor för järnväg byggas i Sverige; för att vara så effektiva, men även så ekonomiska som möjligt?

På tisdag 13/3 2018 kommer Veronika Sarik att presentera sitt examensarbete: Decision-making model for track system of high-speed rail lines, Ballasted track, ballastless track or both?

Detta när Trafikverket förbereder frågan om och hur Sveriges höghastighetsjärnväg ska byggas. Regeringen kommer strax före sommaren i budget besluta om och hur detta ska byggas för att vi ska få ett helt nytt transportsystem i Sverige.

Tid: Ti 2018-03-13 kl 14.15

Plats: KTH: Teknikringen 10 sal Nash/Wardrop

Kontaktperson

Anders Lindahl

E-postadress

anders.lindahl@abe.kth.se

2018-03-13T14:15 2018-03-13T14:15 Examensarbete: Beslutsmodell för val av byggnadstyp för höghastighetsjärnvägar i Sverige Examensarbete: Beslutsmodell för val av byggnadstyp för höghastighetsjärnvägar i Sverige
Till sidans topp