Till innehåll på sidan

Fast methods for electrostatic calculations in molecular dynamics simulations

Tid: Fr 2018-01-26 kl 10.00

Plats: sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - Numerisk Analys

Respondent: Davood Saffar Shamshirgar , Matematik

Opponent: Professor Robert Krasny, Dept of Mathematics, University of Michigan, Michigan, USA

Handledare: Professor Anna-Karin Tornberg