Five papers on large scale dynamic discrete choice models of transportation

Tid: Fr 2018-01-19 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot transportsystem

Respondent: Oskar Blom Västberg

Opponent: Adjungerad professor, docent Karin Brundell-Freij, Lunds universitet

Handledare: Professor Anders Karlström

2018-01-19T13:00 2018-01-19T13:00 Five papers on large scale dynamic discrete choice models of transportation (Transportvetenskap med inriktning mot transportsystem) Five papers on large scale dynamic discrete choice models of transportation (Transportvetenskap med inriktning mot transportsystem)
Till sidans topp