Till innehåll på sidan

Five papers on large scale dynamic discrete choice models of transportation

Tid: Fr 2018-01-19 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot transportsystem

Respondent: Oskar Blom Västberg

Opponent: Adjungerad professor, docent Karin Brundell-Freij, Lunds universitet

Handledare: Professor Anders Karlström