Flexible electrical and photoelectrical artifical synapses for neuromorphic systems

Tid: On 2018-10-31 kl 09.00

Plats: Sal T2, Hälsovägen 11, Flemingsberg

Ämnesområde: Tillämpad medicinsk teknik

Respondent: Kunlong Yang , MTH

Opponent: Associated professor Juha Plosila, University of Turku

Handledare: Universitetslektor Fernando Seoane

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2018-10-08