Till innehåll på sidan

Flow behaviour of asphalt mixture under compaction

Tid: To 2018-01-25 kl 13.00

Plats: Sal K1, Teknikringen 56, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot transportinfrastruktur

Respondent: Ehsan Ghafoori Roozbahany

Opponent: Professor Hassan Baaj, University of Waterloo, Kanada

Handledare: Professor Manfred Partl