Footbridge Dynamics - Human-Structure Interaction

Tid: Fr 2018-04-13 kl 13.30

Plats: M108, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot Bro- och stålbyggnad

Licentiand: Emma Zäll

Granskare: Professor Peter Van den Broeck, KU Leuven, Belgien

Huvudhandledare: Professor Raid Karoumi

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-02-23