Till innehåll på sidan

Elektriska fältmätningar i rymden

Föreläsare: Göran T Marklund, Skolan för Elektroteknik och datavetenskap

Experimentell rymdforskning har utvecklats av behovet att kunna göra mätningar av universella plasmaprocesser, till exempel de som driver soleruptioner och polarsken på jorden. Elfälts-instrument från KTH klarlägger processerna ovan som ingår i solens växelverkan med jorden. Denna kunskap är viktig för att kunna minimera solstormars skador på infrastruktur, såsom utslagning av satelliter, avbrott i elkraftnät, samt störningar i GPS-navigering.

Tid: On 2018-04-11 kl 12.15 - 13.00

Plats: KTH Biblioteket, Sydöstra galleriet

Kontaktperson

Mikko Bromark

E-postadress

mikkob@kth.se