Till innehåll på sidan

En studie kring kring karriär och kompetens från programmet Civilingenjör och Lärare

I juni 2016 året startade vi på KTH/Lärande en undersökning om Civilingenjör och Lärare: Erfarenheter och reflektioner ett stycke in i karriären. Studien bygger på enkäter och intervjuer med alumner från programmet. Vi har nu avslutat studien och vill bjuda in till att ta del av resultaten.

Tid: Må 2017-03-13 kl 15.15 - 17.00

Plats: E1 eller E2, Lindstedtsvägen 3

I juni 2016 året startade vi på KTH/Lärande en undersökning om Civilingenjör och Lärare: Erfarenheter och reflektioner ett stycke in i karriären. Studien bygger på enkäter och intervjuer med alumner från programmet. Vi har nu avslutat studien och vill bjuda in till att ta del av resultaten.

Utifrån resultaten har vi valt att dela upp studien i två områden:
​1, Competences developed in a double degree programme: Master of science in engineering and in education
2, Double degrees: Hits and pits for the careers

Vi vill presentera dessa resultat för er, samt ytterligare en studie om motiv för att välja programmet:
Motives for choosing a double degree programme. A case study in engineering and education.

Presentation och frågestund kl 15.15 – 16.30
Fika och mingel kl 16.30-17.30

Presentationen sker på svenska
Anmälan senast 6/3 till Sara Nyberg:    sarany@kth.se