Till innehåll på sidan

Företags roll för en allt mer hållbar utveckling samt deras behov av kompetens och samarbete med högskolor som KTH

Företags roll för en allt mer hållbar utveckling samt deras behov av kompetens och samarbete med högskolor som KTH. En betraktelse av Jan Agri som arbetar som strategisk rådgivare och affärsutvecklare med fokus på hållbarhetsfrågor. Han sitter i styrelsen för Nätverket för hållbart näringsliv, NMC och är civilingenjör från KTH.

Tid: To 2018-02-22 kl 12.00 - 13.15

Plats: B3, Brinellvägen 23, vån 1

Jan kommer att ge en kort beskrivning av hur miljö-/hållbarhetsarbetet i svensk industri har utvecklats sedan slutet av 80-talet utifrån hans karriär bl. a. på ABB, Electrolux, Ericsson och DeLaval. Utifrån detta diskuterar han även vad som präglar näringslivets affärsinriktade hållbarhetsarbete samt vad som kan komma att prägla dess fortsatta utveckling. Vad kan det innebära för företagens förväntningar på civilingenjörer som börjar arbeta i näringslivet de närmaste åren samt vilka behov har de av samarbete med högskolor?

Webbadress för mer information

www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/event-semiarier/foretags-roll-for-en-allt-mer-hallbar-utveckling-22-feb-2018-1.791191

Kontaktperson

KTH Sustainability Office

E-postadress

sustainability@kth.se