Till innehåll på sidan

Framtidens material kommer från skogen

Föreläsare: Josefin Illergård, Skolan för Kemi, bioteknik och hälsa

För att bryta vårt oljeberoende har vi i Sverige en fantastisk
råvara som gör det möjligt– skogen! ”Allt som görs av olja kan
göras av skogsråvara” sägs det allt mer, men vad är det vi kan
göra och vad händer i forskningen egentligen?

Tid: On 2018-03-21 kl 12.15 - 13.00

Plats: KTH Biblioteket, Sydöstra galleriet

Kontaktperson

Mikko Bromark

E-postadress

mikkob@kth.se