Till innehåll på sidan

Inga nätverk, inga studielån, ingen rösträtt - ändå tog de sig fram. Kvinnor och högre utbildning i ett historiskt perspektiv

Välkomna att fira internationella kvinnodagen med en lunchföreläsning av Christina Florin, en av pionjärerna inom svensk forskning gällande kvinnlig rösträtt.

Tid: On 2017-03-08 kl 12.00 - 13.00

Föreläsare: Christina Florin, professor i historia Stockholms Universitet

Plats: Osquldasväg 10, sal Q2

OBS! Föreläsningen är fullsatt.

Idag är det fler kvinnor än män som läser och tar examina vid universitet och högskolor. På papperet ser det ut som en framgångssaga, men hur var det i egentligen? I över hundra år har kvinnor kämpat för rätten till högre utbildning. Den tidiga kvinnorörelsen krävde rätt att få avlägga alla slags examina och rätt till samma  tjänster som män. Vilka strategier utvecklade dessa pionjärer och hur tog de sig fram i olika perioder. Hur såg motståndet ut? 

Om Christina Florin

Professor (em) Stockholms universitet.

Flera av sakuppgifterna om rösträttsrörelsen och dess kvinnor i tv-serien "Fröken Frimans krig" är hämtade från den omfattande och mångåriga forskning som framför allt Josefin Rönnbäck och Christina Florin publicerat med stort genomslag.

Forskningsinriktning

Genushistorisk forskning med fokus på könsrelationernas betydelse för processer som professionalisering, statsbyggande, medborgarskap, politisk kultur och utbildning.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2017-03-08