Till innehåll på sidan

Initiation of rolling contact fatigue from asperities in elastohydrodynamic lubricated contacts

Tid: On 2018-03-14 kl 10.15

Plats: Room 4303, Hållfasthetslära, Teknikringen 8, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Hållfasthetslära

Licentiand: Carl-Magnus Everitt , Hållfasthetslära

Granskare: Univ.lektor Stefan Björklund, Maskinkonstruktion, KTH, Stockholm

Huvudhandledare: Prof. Bo Alfredsson