Till innehåll på sidan

Integrated Decision Making in Civil Engineering, Based on Multi-criteria Assessment and Buildings´ Certification

Tid: Fr 2017-03-17 kl 13.00

Plats: B2, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot Byggnadsteknik

Respondent: Milena Medineckiene

Opponent: Professor Egidijus Rytas Vaidogas, Vilnius, Lithuania

Handledare: Professor Folke Björk