Till innehåll på sidan

Investigation of Thermal Performance of Cylindrical Heat pipes Operated with Nanofluids

Tid: Fr 2017-03-17 kl 14.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Morteza Ghanbarpourgeravi , Energiteknik

Opponent: Prof. Oronzio Manca, Seconda Universitá degli Studi di Napoli, Italien

Handledare: Univ.lektor Rahmatollah Khodabandeh