Ions interacting with macromolecules. NMR studies in solution

Tid: On 2017-03-22 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26

Ämnesområde: Kemi

Respondent: Yuan Fang , Tillämpad fysikalisk kemi

Opponent: Prof Monika Schönhoff, Universität Münster, Tyskland

Handledare: Prof István Furó

2017-03-22T10:00 2017-03-22T10:00 Ions interacting with macromolecules. NMR studies in solution (Kemi) Ions interacting with macromolecules. NMR studies in solution (Kemi)
Till sidans topp