Journal; Rekonstruktion av kropp och minne

Tid: Fr 2017-09-29 kl 09.15

Plats: Reaktorhallen, R1, Drottning Kristinas väg 51, KTH

Ämnesområde: Arkitektur med inriktning mot Kritiska studier i arkitektur

Respondent: Jenny Wiklund

Opponent: Professor Jan Kaila, Uniarts, Helsingfors

Handledare: Professor Katja Grillner

2017-09-29T09:15 2017-09-29T09:15 Journal; Rekonstruktion av kropp och minne (Arkitektur med inriktning mot Kritiska studier i arkitektur) Journal; Rekonstruktion av kropp och minne (Arkitektur med inriktning mot Kritiska studier i arkitektur)
Till sidans topp