KTH Sustainability Research Day


Välkommen till KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning.

Tid: To 2017-11-16 kl 13.00 - 17.00

Plats: Nymble, Drottning Kristinas väg 15

KTH arbetar för en hållbar framtid varje dag. Under årets KTH Sustainability Research Day presenteras banbrytande forskning som adresserar de globala hållbarhetsmålen. Vi kommer att diskutera hur KTH:s forskning bäst kan komma till nytta i samhällsbygget, och vad som behöver göras framöver. Ledande aktörer från olika delar av samhället kommer att vara på plats för en dialog om forskning för en hållbar utveckling.

Bekräftade medverkande: Karin Bradley, universitetslektor, KTH och programschef Mistra Sustainbable consumption, Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, KTH, Sigbritt Karlsson, rektor KTH, Olga Kordas, forskare, KTH och programchef Smart Sustainable Cities, Måns Nilsson, forskningschef, SEI, och adjungerad professor, KTH, Viveka Palm, SCB, medlem av IAEG-SDG och adjungerade professor KTH, Sofia Ritzén, professor i integrerad produktutveckling, KTH,
Markuu Rummukainen, Huvudsekreterare, Formas och Sveriges representant i IPCC, Katarina Sundberg, huvudsekreterare/kanslichef Agenda 2030-delegationen, Magnus Wålinder, professor i byggmaterial, KTH.

KTH Sustainability Research Day, 16 november

Kontakt:

KTH Sustainbility Office

2017-11-16T13:00 2017-11-16T17:00 KTH Sustainability Research Day KTH Sustainability Research Day
Till sidans topp