Large deviations for weighted empirical measures and processes arising in importance sampling

Tid: Må 2013-02-25 kl 15.15

Plats: Rum 3721, Lindstedtsvägen 25, KTH

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Licentiand: Pierre Nyquist

Granskare: Professor Ingemar Kaj, Avd Matematik, Uppsala universitet, Uppsala

Huvudhandledare: Univ lektor/docent Henrik Hult

2013-02-25T15:15 2013-02-25T15:15 Large deviations for weighted empirical measures and processes arising in importance sampling (Tillämpad matematik och beräkningsmatematik) Large deviations for weighted empirical measures and processes arising in importance sampling (Tillämpad matematik och beräkningsmatematik)
Till sidans topp