Till innehåll på sidan

Lefschetz Properties of Monomial Ideals

Tid: Fr 2018-03-16 kl 14.00

Plats: sal F11 Lindstedtsvägen 22, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Matematik

Licentiand: Nasrin Altafi Razlighi , Matematik

Granskare: Professor Alicia Dickenstein, Departamento de Matemática, Universidad de Buenos Aires (UBA) Buenos Aires, Argentina: Examinator: Univ lektor Tilman Bauer

Huvudhandledare: Professor Mats Boij