Assessment of crime and safety issues in parks

Tid: To 2015-11-12 kl 10.30

Plats: Sal L1, Drottning Kristinas Väg 30, KTH

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Licentiand: Asifa Iqbal

Granskare: Docent MIchael Landzelius, Göteborgs universitet

Huvudhandledare: Docent Vania Ceccato