Challenges in resistance welding of ultra high stength steels

Tid: On 2015-06-03 kl 10.00

Plats: Sal M311, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Industriell produktion

Licentiand: Erik Tolf , Industriell produktion

Granskare: Univ. Lektor. Zuheir Barsoum, Lättkonstruktioner, Farkost och Flyg, KTH

Huvudhandledare: Prof. Arne Melander