Density Functional Study of Elastic Properties of Metallic Alloys

Tid: Må 2015-12-14 kl 10.00

Plats: Sal Sefström M131, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Liyun Tian , Materialvetenskap

Granskare: Dr. Wei Luo, Inst. för fysik och astronomi, Materialteori, Uppsala universitet, Uppsala

Huvudhandledare: Prof. Levente Vitos