Durability of Fire Exposed Concrete - Experimental Studies Focusing on Stiffness and Transport Properties

Tid: Må 2015-06-08 kl 13.30

Plats: Sal L1, Drottning Kristinas väg 30, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot betongbyggnad

Licentiand: Joakim Albrektsson

Granskare: Adjungerad professor, Monouchehr Hassanzadeh, Lunds tekniska högskola

Huvudhandledare: Professor Johan Silfwerbrand