Evaluation of Iron Losses during Desulfurazation of Hot Metal by Modern Reagents

Tid: Fr 2015-06-12 kl 10.30

Plats: Sal Kuben N111, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Annika Fang Yang , Materialvetenskap

Granskare: Dr. Fatemah Shahbazian

Huvudhandledare: Doc. Andrey Karasev