Field and Laboratory Tests of Laterally Loaded Rows of Lime-Cement Columns

Tid: To 2015-06-11 kl 13.00

Plats: Sal B1, Brinellvägen 23, Byggvetenskap, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot jord- och bergmekanik

Licentiand: Razvan Ignat

Granskare: Professor emeritus Göran Sällfors, Chalmers tekniska högskola

Huvudhandledare: Professor Stefan Larsson