Gear rolling for production of high gears

Tid: Ti 2015-09-29 kl 10.00

Plats: Sal M311, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Industriell produktion

Licentiand: Alireza Khodaee , Industriell produktion

Granskare: Asoc. Prof. Stefan Björklund, Maskinkonstruktion, KTH

Huvudhandledare: Prof. Arne Melander