Global Supply Chain Design - Exploring configurational and coordination factors

Tid: On 2015-06-17 kl 10.00

Plats: Auditorium Albert Danielsson, Sal 643, Lindstedtsvägen 30, KTH

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Licentiand: Abid Muhammad , Industriell ekonomi och organisation

Granskare: Prof. Magnus Wiktorsson, Mälardalens högskola, Eskilstuna

Huvudhandledare: Prof. Lars Bengtsson