Till innehåll på sidan

Investigation of asphalt compaction in vision of improving asphalt pavements

Tid: Ti 2015-11-24 kl 13.00

Plats: Sal B3, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot transportinfrastruktur

Licentiand: Ehsan Ghafoori Roozbahany

Granskare: Associate professor Gabriele Tebaldi, University of Parma, Italien

Huvudhandledare: Professor Manfred Partl