Material migration in tokamaks: Studies of deposition processes and characterisation of dust particles

Tid: Ti 2015-12-15 kl 10.15

Plats: Seminarierummet på plan 3, Teknikringen 31

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Licentiand: Armin Weckmann , Fusion Plasma Physics

Granskare: Universitetslektor Daniel Primetzhofer, Uppsala universitet

Huvudhandledare: Professor Marek Rubel