Till innehåll på sidan

Non-linear mechanics of nanocellulose foams

Tid: To 2015-05-28 kl 13.00

Plats: Seminarierummet Hållfasthetslära, Teknikringen 8D, 1tr, KTH Stockholm

Ämnesområde: Hållfasthetslära

Licentiand: Prashanth Srinivasa , Hållfasthetslära

Granskare: Professor Kristofer Gamstedt, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, Uppsala

Huvudhandledare: Bitr universitetslektor Artem Kulachenko