Till innehåll på sidan

Numerical modeling of plasticity in fcc crystalline materials using discrete dislocation dynamics

Tid: To 2015-10-22 kl 15.30

Plats: Sal Kuben N111, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Arash Hosseinzadeh Delander , Materialvetenskap

Granskare: Prof. Mikko Alava, Dept. of Applied Physics, Aalto University, Aalto, Finland

Huvudhandledare: Univ,lektor. Pavel Korzhavyi