Numerical study on multi-pantograph railway operation at high speed

Tid: On 2015-10-14 kl 13.00

Plats: Lab farkostteknik, Teknikringen 8, BV, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Farkostteknik

Licentiand: Zhendong Liu , Farkost och Flyg

Granskare: Professor Jens Nielsen, Inst för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Huvudhandledare: Professor Sebastian Stichel