Till innehåll på sidan

On particle-based online smoothing and parameter inference in general hidden Markov models

Tid: Fr 2015-06-05 kl 14.00

Plats: sal 3721, Matematik, Lindstedtsvägen 25, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik, matematisk statistik

Licentiand: Johan Westerborn , Matematik

Granskare: Professor Thomas Schön, Inst för informationsteknologi, Uppsala Universitet, Uppsala

Huvudhandledare: Univ lektor Jimmy Olsson