Optimal Weather Routing using Ensemble Weather Forecasts

Tid: Fr 2015-12-11 kl 10.00

Plats: Rum Munin, Teknikringen 8 bv, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Farkostteknik

Licentiand: Lukas Skokglund , Farkost och Flyg

Granskare: Univ lektor Wengang Mao, Chalmers Sjöfart och Marin teknik, Göteborg

Huvudhandledare: Professor Jakob Kuttenkeuler