Parametric stability analyses for fluid-loaded thin membranes

Tid: Fr 2015-11-20 kl 10.30

Plats: sal V1, Teknikringen 76, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Teknisk mekanik

Licentiand: Yang Zhou , Mekanik

Granskare: Univ.lektor Håkan Johansson, Tillämpad meknik, Chalmers, Göteborg

Huvudhandledare: Professor Anders Eriksson