Till innehåll på sidan

Philosophical Issues in Medical Intervention Research

Tid: Ti 2015-04-28 kl 13.00

Plats: Seminarierummet, Brinellvägen 32, avdelningen för filosofi

Ämnesområde: Filosofi

Licentiand: Jesper Jerkert

Granskare: Professor Nils-Eric Sahlin, Lunds universitet

Huvudhandledare: Professor Sven Ove Hansson