Practice makes perfect? Sustainable practices with ICT and daily travel

Tid: On 2015-11-11 kl 14.15

Plats: Sal D2, Lindstedtsvägen 5 (entreplan), KTH

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys med inriktning mot miljöstrategisk analys

Licentiand: Miriam Börjesson Rivera

Granskare: Professor Jenny Palm, Linköpings universitet

Huvudhandledare: Professor Mattias Höjer