Till innehåll på sidan

Relationship between motion of bubbles and agglomeration of inclusions into clusters during solidification of continuously cast steel

Tid: Fr 2015-10-09 kl 10.00

Plats: Sal M131 Sefström, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Arash Safavi Nick , Materialvetenskap

Granskare: Prof. Seppo Louhenkilpi, School of Chemical Technology, Aalto University,

Huvudhandledare: Doc. Michael Vynnycky